Browsed by
Månad: oktober 2021

Det här med elinstallationer

Det här med elinstallationer

Elinstallationer berör ett elektriskt system som är anslutet till elnätet Elinstallationen ansvarar för att tillhandahålla elkraft och garantera säker drift, men också för att kontrollera att den elektriska utrustningen beter sig korrekt. Om elektriska installationer inte installeras korrekt kan detta få mycket farliga konsekvenser. Om till exempel en dubbelisolerad elektrisk apparat kopplas in utan att vara jordad kan den orsaka allvarliga brännskador. Med elinstallation avses det elektriska systemet och den elektriska utrustning (inklusive elektriska apparater) som är ansluten till det….

Läs mer Läs mer